Từ ngày 03-19/03/2021 HCOM triển khai màn hình ghép tại Yên Bái

Từ ngày 03-19/03/2021 HCOM triển khai lắp đặt màn hình ghép tại Yên Bái. Trong khoảng thời gian trên HCOM đã triển khai 05 hệ thống màn hình ghép.

Bao gồm:

Hệ thống màn hình ghép cho trung tâm điều hành

màn hình ghép 3x4

Hệ thống màn hình ghép giám sát an ninh trung tâm chỉ huy:

lắp đặt màn hình 3x4

 

Hệ thống giám sát an toàn an ninh:

lắp đặt màn hình ghép 2x3

 

Hệ thống giám sát an toàn giao thông, xử phạt vi phạm hành chính:

màn hình ghép 2x3

 

Hệ thống giám sát quản lý phương tiện giao thông:

Để được tư vấn “Triển khai lắp đặt màn hình ghép” vui lòng liên hệ:

www.shopdienmay.com

www.thegioimanhinh.vn

www.hcom.vn

0906.213.066