Giải pháp màn hình ghép LCD, LED, Màn hình quảng cáo chuyên dụng của LG, Samsung, NEC...
Hotline 24/7 0904 584.933
Hotline 24/7 0906 213.066
Video Wall Controller RGB Spectrum Zio Series Giới thiệu Video Wall Controller RGB Spectrum Zio Series

Video Wall Controller RGB Spectrum Zio Series Giới thiệu Video Wall Controller RGB Spectrum Zio Series


Liên hệ

Zio W4000, Zio D3000, Galileo, MediaWall V, MediaWall 19/2900

Model: ZIO Series

Xuất Xứ:


  • 1
Sản phẩm liên quan
scrolltop