Shopdienmay Phân phối, lắp đặt, cho thuê, trả góp màn hình ghép LCD, màn hình LED
Hotline Hà Nội 0904 584.933
Hotline HCM 0904 584.933

Chính sách bảo mật

5 - 1 đánh giá

Trong quá trình Khách Hàng giao dịch tại website của shopdienmay có thể thu thập một số thông tin cá nhân của Quý khách hàng theo các điều khoản dưới đây:

1. Phạm vi thông tin thu thập:

1.1. Quý khách hàng có thể sẽ được yêu cầu để lại thông tin cho chúng tôi, bao gồm: Email, Họ tên, Số điện thoại, địa chỉ . Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp, chúng tôi không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin khách hàng cung cấp là không chính xác.

1.2.  Chúng tôi cũng thu thập các thông tin mà trình duyệt Web (Browser) mà khách hàng sử dụng mỗi khi truy cập vào Nền tảng, bao gồm: Địa chỉ IP, loại Browser, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và những địa chỉ mà Browser truy xuất đến.

2. Mục đích sử dụng thông tin: Các thông tin mà Nền tảng thu thập của khách hàng sẽ được sử dụng trong phạm vi sau:

2.1. Xử lý đơn hàng: Gọi điện/tin nhắn xác nhận việc đặt hàng, thông báo về trạng thái đơn hàng & thời gian giao hàng, xác nhận việc huỷ đơn hàng (nếu có).

2.2. Gửi thư ngỏ/thư cảm ơn, giới thiệu sản phẩm mới, dịch vụ mới hoặc các chương trình khuyến mại 

2.3. Giải quyết khiếu nại.

2.4. Thông tin về việc trao thưởng cho khách hàng khi trúng thưởng.

2.5. Các khảo sát để chăm sóc khách hàng tốt hơn.

2.6. Xác nhận các thông tin về kỹ thuật và bảo mật thông tin khách hàng.

2.7. Các trường hợp có sự yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc bắt buộc phải cung cấp theo quy định của pháp luật.

2.8. Mục đích hợp lý khác nhằm phục vụ khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin:

Dữ liệu sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu xóa từ khách hàng, trừ trường hợp pháp luật không cho phép xóa. Còn lại trong mọi trường hợp Thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật, lưu trữ trên máy chủ của Nền tảng.

4. Các bên có thể thể tiếp cận Thông tin cá nhân của Quý khách hàng:

Thông tin cá nhân của Quý khách hàng được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách này và chỉ được chia sẻ cho các Bên dưới đây nhằm phục vụ các mục đích nêu tại mục 2:

4.1. Các đối tác giao hàng, viễn thông, cung cấp dịch vụ tin nhắn qua internet…hợp tác tại từng thời điểm nhằm thực hiện các công việc theo phạm vi nêu tại mục 2

4.2. Các bên thứ ba khác nếu được sự đồng ý của Quý khách hàng tại từng thời điểm.

5. Cách thức xử lý Thông tin cá nhân:

Thông tin cá nhân của khách hàng được thu thập thông qua hoạt động của khách hàng trên Nền tảng sẽ được lưu trữ tại hệ thống của bên thứ ba và bảo đảm an toàn.

6. Quyền của khách hàng đối với Thông tin cá nhân: Khách hàng có đầy đủ các quyền theo quy định của pháp luật đối với Thông tin cá nhân của mình.

6.1. Khách hàng có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa Thông tin cá nhân bằng các hình thức sau:

a. Đăng nhập vào trang quản lý thông tin khách hàng, tự chỉnh sửa lại hoặc xóa thông tin của khách hàng.

b. Điều chỉnh thông tin hoặc tiến hành xóa thông tin nếu có cơ sở xác định thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp hoặc yêu cầu chỉnh sửa/xóa là chính xác.

c. Để lại bình luận hoặc gửi góp ý trực tiếp.

6.2. Ngoài việc thực hiện các quyền đối với Thông tin cá nhân đã được thiết lập sẵn tại Nền tảng như nêu tại mục 6.1, đối với các quyền khác, khách hàng có thể gửi yêu cầu bằng văn bản đến email để nêu rõ cụ thể yêu cầu.

 

  • Tag:

Nội dung liên quan

scrolltop