Giải pháp màn hình ghép LCD, LED, Màn hình quảng cáo chuyên dụng của LG, Samsung, NEC...
Hotline (24/7) 1800 7066
Giỏ hàng
Hệ thống màn hình ghép 3×4 55 inch Viền 0.88 mm

Hệ thống màn hình ghép 3×4 55 inch Viền 0.88 mm


Liên hệ
Hệ Thống Gồm: + 12 tấm màn hình ghép 55" viền 0.88mm (55SVH7E) + 01 Controller Datapath + 12 giá treo B-Tech (BT8310) + Dây HDMI LB Lusem 15m30m

  • 1
Sản phẩm liên quan
scrolltop