Màn hình ghép Samsung VM46R-U 46” viền 3.5

Liên hệ

Diagonal Size:           46”

Resolution:               1920*1080 (Full HD)

Brightness(Typ.):     500 nit

Bezel Width (mm):   2.3mm(U/L), 1.2mm(R/B)